MotoTroniX vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk.
Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy gewaarborgd blijft.

1. Uw klantgegevens worden alleen aan derden verstrekt, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

2. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van onze website. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, bijvoorbeeld wanneer u inlogt, is deze informatie niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Deze gegevens beperken zich echter hooguit tot uw surfgedrag.

3. Uw gegevens kunnen op uw verzoek permanent uit onze systemen verwijderd worden, mits er geen koopovereenkomst is gesloten.
Wanneer dit wel het geval is kunt u als klant uitgeschreven worden, u ontvangt dan nimmer e-mail of post meer van ons.

4. U ontvangt de nieuwsbrief alleen wanneer u dit aangegeven hebt te willen ontvangen. Verder ontvangt u alleen automatische e-mail, persoonlijke directe e-mails vallen hier dus expliciet niet onder, indien dit betrekking heeft op een overeenkomst, belangrijke veranderingen in de dienstverlening van MotoTroniX of kritische problemen rondom producten.

5. Wij houden het recht voor u geadresseerde post te sturen wat niet betrekking heeft op een overeenkomst, u kunt hier schriftelijk (ook per e-mail) bezwaar tegen maken.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons:
MotoTroniX
Oostervenne 248
1444 XK Purmerend
Tel: 085-2019706